Business

Plăţile pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

Înregistrarea persoanei juridice

Denumirea serviciului Regimul
obişnuit (5 zile) de urgenţă
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare 24 ore 4 ore
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare
înregistrarea 250 500 500 1000 1000
perfectarea documentelor S.R.L., S.N.C., S.C., Cooperative, Î.S., Î.M., Organizaţii, filiale/reprezentanţe ale persoanelor juridice 108 216 216 432 432
  S.A., Uniuni 306 612 612 1224 1224
extras din Registru 252 252 252 252 252
verificarea denumirii 39 78 78 156 156
publicarea în Buletinul Electronic al CÎS 54 54 54 54 54
Total (S.R.L., S.N.C., S.C., Cooperative, Î.S., Î.M., Organizaţii, filiale/reprezentanţe ale persoanelor juridice) 703 1100 1100 1894 1894
Total (S.A., Uniuni) 901 1494 1494 2686 2686

Taxa de stat pentru autentificarea actului de constituire – 10 lei;
Taxa de stat pentru legalizarea semnăturii administratorului SRL – 1 leu;
Plata pentru autentificarea actului de constituire – 80 lei;
Plata pentru certificarea (legalizarea) specimenului semnăturii administratorului SRL – 30 lei.

Înregistrarea întreprinzătorului individual

Denumirea serviciului Regimul
obişnuit (3 zile) în urgenţă
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare 24 ore 4 ore
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare
înregistrarea 54 108 108 216 216
extras din Registru 252 252 252 252 252
publicarea în Buletinul Electronic al CÎS 54 54 54 54 54
Total 360 414 414 522 522

Concomitent, Camera Înregistrării de Stat prestează serviciul de intermediere pentru confecţionarea şi eliberarea ştampilei, a cărei cost variază între 200 lei - metal la 270 lei - Colop;

Plăţile pentru înregistrarea de stat a modificărilor actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice

Denumirea serviciului Regimul
obişnuit (5 zile) de urgenţă
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare 24 ore 4 ore
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare
înregistrarea modificării 250 500 500 1000 1000
perfectarea documentelor S.R.L., S.A., Cooperative 108 216 216 432 432
  S.N.C., S.C., Î.S., Î.M., Uniuni, Organizaţii, filiale/reprezentanţe ale persoanelor juridice 72 144 144 288 288
extras din Registru 252 252 252 252 252
Total (S.R.L., S.A., Cooperative) 610 968 968 1684 1684
Total (S.N.C., S.C., Î.S., Î.M., Uniuni, Organizaţii, filiale/reprezentanţe ale persoanelor juridice) 574 896 896 1540 1540

La plăţile pentru înregistrarea modificărilor se calculează şi:
Plata pentru autentificarea actului de constituire şi a modificărilor la aceasta – 80 lei;
Taxa de stat pentru autentificarea actului de constituire – 10 lei.

Pentru efectuarea următoarelor operaţiuni, indiferent de forma juridică de organizare, se percepe şi se calculează:

Denumirea serviciului Regimul
obişnuit (5 zile) de urgenţă
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare 24 ore 4 ore
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare
verificarea denumirii 39 78 78 156 156
Certificat constatator 90 180 180 360 360

Concomitent, Camera Înregistrării de Stat prestează serviciul de intermediere pentru publicarea avizului în Monitorul Oficial al R.M.

Plăţile pentru înregistrarea de stat a modificărilor datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice

 • modificarea administratorului persoanei juridice;
 • modificarea componenţei nominale a organelor de control şi/sau de supraveghere;
 • înscrierea menţiunii „în proces de reorganizare” a persoanei juridice;
 • suspendarea/reluarea activităţii persoanelor juridice;
 • excluderea din categoria persoanelor juridice „pasive”(în cazul adresării individuale a persoanei juridice);
 • excluderea din categoria persoanelor juridice „inactive”;
 • înscrierea menţiunii „în proces de lichidare” a persoanei juridice;
 • atribuirea numărului de identificare de stat (IDNO).
Denumirea serviciului Regimul
obişnuit (5 zile) de urgenţă
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare 24 ore 4 ore
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare
înregistrarea modificării 250 500 500 1000 1000
extras din Registru 252 252 252 252 252
Total 502 752 752 1252 1252

La plăţile pentru înregistrarea modificărilor se calculează şi:
Plata pentru certificarea (legalizarea) specimenului semnăturii administratorului SRL sau lichidatorului (comisiei de lichidare) – 30 lei;
Taxa de stat pentru legalizarea semnăturii administratorului SRL sau lichidatorului (comisiei de lichidare) – 1 leu.

Plăţile pentru înregistrarea modificărilor datelor înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali

Denumirea serviciului Regimul
obişnuit (5 zile) de urgenţă
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare 24 ore 4 ore
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare
înregistrarea modificării 54 108 108 216 216
extras din Registru 252 252 252 252 252
Total 306 360 360 468 468

Plăţile pentru furnizarea informaţiei (eliberarea extraselor din Registrul de Stat)

Denumirea serviciului Regimul
obişnuit (3 zile) de urgenţă
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare 24 ore 4 ore 1 oră
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare
1. Informaţii (denumirea, forma juridică de organizare, nr. de înregistrare,numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, administratorul) 36 72 72 144 144 216
2. Informaţiile prevăzute în pct.1, plus informaţia despre asociaţi, mărimea capitalului social, cota de participare a asociatului, codul fiscal, numărul de telefon (cu excepţia datelor privind domiciliul) 63 126 126 252 252 378
3. Istoricul persoanelor juridice şi (sau) întreprinzătorilor individuali. Evoluţia persoanelor juridice şi (sau) întreprinzătorilor individuali din momentul înregistrării pînă la data solicitării raportului privind: a) înregistrarea iniţială; b) informaţiile în ordine cronologică (cu excepţia datelor privind domiciliul) 126 252 252 504 504 756
4. Informaţii privind iniţierea procedurii de reorganizare sau de lichidare a persoanelor juridice 36 72 72 144 144 216
5. Informaţii despre persoane juridice şi (sau) întreprinzători individuali clasificate pe diferite criterii (obiectul de activitate, participaţie străină la capital etc.) în temeiul contractului încheiat
6. Informaţii privind radierea persoanelor juridice şi (sau) întreprinzătorilor individuali din Registrul de Stat 63 126 126 252 252 378
7. Informaţii referitor la succesiunea în drepturi şi obligaţii ale persoanelor juridice 90 180 180 360 360 540
8. Certificatul constatator că un anumit act sau fapt este sau nu este înscris sau menţionat în registru sau în documentele de constituire 90 180 180 360 360 540

Plăţile pentru alte servicii acordate de către Camera Înregistrării de Stat

Denumirea serviciului Regimul
obişnuit (3 zile) de urgenţă
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare 24 ore 4 ore 1 oră
zi lucrătoare zi de odihnă sau sărbătoare
1. Eliberarea copiilor certificate de pe:
a) contractul (declaraţia) de constituire 90 180 180 360 360 540
b) decizie (hotărîre, ordin) 36 72 72 144 144 216
c) statut 90 180 180 360 360 540
d) acordul privind înregistrarea modificărilor (sau deciziei de înregistrare a modificărilor) la documentele de constituire 54 108 108 216 216 324
e) proces verbal 36 72 72 144 144 216
2. verificarea denumirii 39 78 78 156 156 234
3. rezervare a denumirii, inclusiv prin intermediul Internet-ului:
a) pentru o lună 50
b) pentru şase luni 100
4. Familiarizarea cu documentele peroanelor juridice şi(sau) întreprinzătorilor individuali înregistrate (a unor părţi ale acestora) la sediul Camerei Înregistrării de Stat sau la oficiile teritoriale ale acesteia 54 108 108 216 216 324
5. Eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare:
a) a persoanei juridice 180 360 360 720 720 -
b) a întreprinzătorului individual 54 108 108 216 216 -
6. Autentificarea copiei certificatului de înregistrare 6 12 12 24 24 36

Notă:

 • Tarifele menţionate mai sus sunt stabilite conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 926 din 12.07.2002 „Privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat””.
 • Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, a întreprinzătorilor individuali, a modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgenţă, în zi de odihnă sau sărbătoare, plăţile se majorează după cum urmează:
  • în regim de urgenţă: 24 ore sau 4 ore – respectiv de 2 sau 4 ori;
  • în regim de urgenţă: 24 ore sau 4 ore – respectiv de 2 sau 4 ori;
 • Pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi prestarea altor servicii prevăzute în prezenta anexă, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgenţă, în zi de odihnă sau sărbătoare, plăţile se majorează după cum urmează:
  • în regim de urgenţă: 24 ore, 4 ore sau 1oră – respectiv de 2, 4 sau 6 ori;
  • în zi de odihnă sau sărbătoare – de 2 ori.
 • Plăţile pentru prestarea serviciilor se virează la contul Camerei Înregistrării de Stat.

Sursa: Camera Înregistrării de Stat

Pentru informații suplimentare detaliate puteți vizualiza următoarele link-uri:

http://expert.key.md/730-cum-sa-infiintezi-un-srl-in-republica-moldova.html

http://www.antreprenor.su/2012/12/infiintarea-unei-firme-in-republica.html

Adrese utile:

http://businessportal.md/

http://odimm.md/

http://www.miepo.md/