Climatul investiţional

În vederea creării unor condiţii favorabile vizând asigurarea promovării exporturilor de mărfuri şi de atragere a investiţiilor în economia Republicii Moldovei, în anul 2006 prin Hotărîrea Guvernului nr.1288 a fost aprobată Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015. Atragerea investițiilor este orientată în special în sectoarele economiei naţionale cu orientare la export, care sunt capabile să asigure inovaţii şi transfer de know-how.

Stimulente investiţionale:

 • Condiţii egale pentru deschiderea afacerii investitorului, garantate de Guvern.
 • 89 state deja au investit în Republica Moldova, inclusiv toţi membri ai UE.
 • Investiţii din statele UE predomină, ce demonstrează încrederea investitorilor europeni în deschiderea şi dezvoltarea afacerii în Republica Moldova.
 • Republica Moldova a semnat 39 acorduri cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
 • Republica Moldova este membru al OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului), CSI (Comunitatea Statelor Independente), CEFTA (Acordul Central European al Comerţului Liber), a semnat Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, inclusiv Acordul de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător și Acordul de Liber Schimb cu Turcia.
 • Astfel, Moldova are acces liber al mărfurilor la piaţa UE, CSI, CEFTA, Turcia însumând în total o populaţie de aproximativ 884 mln. locuitori, care reprezintă de fapt potenţiali consumatori.
 • Rambursarea TVA la activităţile de export.
 • Taxa corporativă pe venit constituie 12%.
 • Acorduri pentru evitarea dublei impuneri, încheiate cu aproximativ 45 ţări.
 • Stimulente, oferite de parcurile industriale şi zonele economice libere.

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 81 din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător formele investițiilor sunt:

 • drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile, precum si alte drepturi reale;
 • orice drept acordat in baza legii sau contractului, orice licența sau autorizație acordata in conformitate cu legislația in vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale;
 • drepturi derivate din acțiuni, părți sociale sau alte forme de participare in societăți comerciale;
 • mijloace bănești;
 • drepturi de creanțe monetare sau alte forme de obligații fata de investitor ce au valoare economica si financiara;
 • drepturi de proprietate intelectuala: dreptul asupra obiectelor de proprietate industriala (brevete de invenții, modele de utilitate, mărci de produs și mărci de serviciu, denumiri de firma, denumiri de origine ale produselor, desene si modele industriale, brevete pentru soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate), dreptul de autor și drepturile conexe, secretul comercial (know-how), goodwill.
 • Forma in care bunurile sunt investite sau modificarea acestei forme nu afectează caracterul lor de investiție.
 • Forma in care bunurile sunt investite sau modificarea acestei forme nu afectează caracterul lor de investiție.
 • Investitorii autohtoni fac investiții sub forma de mijloace bănești numai în moneda națională a Republicii Moldova, iar investitorii străini și în alta valuta convertibila.

În conformitate cu datele prezentate de Banca Națională a Moldovei la finele trimestrului doi al anului curent soldul investiţiilor străine directe în economia Republicii Moldova a înregistrat valoarea de 3 mlrd 538 mil. dolari SUA fiind în creştere cu 15% faţă de stocul înregistrat la finele anului 2014. Din care capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 73,5%, iar împrumuturile intragrup (alt capital) – 26,5%.

Potrivit unui raport al Băncii Naţionale a Moldovei, în al II-lea trimestru stocul investiţii directe ale nerezidenţilor în economia Moldovei a înregistrat o ușoară creștere (cu 1,5%) faţă de finele primului trimestru, datorită intrărilor nete de capital în valoare de 87,93 mln dolari SUA (din care 79,69 mln dolari SUA sub formă de venit reinvestit), fiind însă influenţat și de fluctuația ratei de schimb a valutelor originale (preponderent a leului moldovenesc) faţă de dolarul SUA.

Conform datelor Camerei Înregistrării de stat la 1 septembrie 2015 în Republica Moldova activează 865 de întreprinderi cu capital ucrainean cu un capital de 217 mln lei.

O contribuţie semnificativă în atragerea investițiilor o au și zonele economice libere ( Legea nr. 440 din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere) care constituie o atracţie pentru investitorii atât străini, cât şi autohtoni, activitatea cărora fiind orientată preponderent spre producţia industrială cu valoare adăugată înaltă, destinată exportului și cărora li se regimuri preferenţiale de stimulare a activităţii de întreprinzător.

Volumul total al investiţiilor în zonele economice libere, pe întreaga perioadă de activitate ale acestora, conform situaţiei din 1 aprilie 2015 a constituit 214,2 mil. dolari SUA sau cu 7,0% mai mult decât în perioada asemănătoare al anului 2014.

ZAL „Expo-Business-Chişinău” (www.moldova-freezone.md)

Contacte:
Republica Moldova, MD-2029,
mun. Chişinău, şos. Munceşti, 801

Tel. (+373 22) 41-41-30
Fax (+373 22) 41-41-38
e-mail: admin@moldova-freezone.md

ZEL „Bălţi” (www.zelb.md/zel-balti)

Contacte:
Republica Moldova, MD-3100,
mun. Bălți, str. Industriala, 4

Tel: +373-231-88881
Tel/Fax: +373-231-88880
e-mail: office@zelb.md, administration@zelb.md

ZEL „Ungheni-Business” (www.freezone-ungheni.md/index.php/ro)

Contacte:
Republica Moldova, MD 3600,
or. Ungheni, str. I. Creanga 4

Tel./Fax : +373 236 20184
e-mail: office@freezone-ungheni.md

ZAL PP „Valkaneş”

Contacte:
MD-5300, Republica Moldova, Gagauz-Eri,
or. Vulcăneşti, str. Corolenco, 6

Tel/fax (+373) 293-22-568;
e-mail: levlora@rambler.ru

ZAL „Tvardiţa”

Contacte:
MD-6118, Republica Moldova, r-l Taraclia,
s. Tvardiţa, str. Frunze, 1

Tel. (+373) 291-63-454;
e-mail: feztvarditsa@mail.md; maslincov_k@mail.ru

ZAL PP „Otaci-Business” (www.freezone-otaci.md)

Contacte:
MD-7106, Republica Moldova, r-l Edineţ,
or. Otaci, str. Voitovici, 21

Tel/fax (+373) 271-94-626;
e-mail: otaci-business@rambler.ru

ZAL PP „Taraclia”

Contacte:
MD-7401, Republica Moldova, r-l Taraclia
or. Taraclia, str. Vokzalinaia, 18

Tel/fax (+373) 294-24-483;
e-mail: zal_pp_taraclia@mail.ru

Aeroportul Liber Internaţional Mărculeşti (www.airportmarculesti.com)

Contacte:
MD – 5028, Republica Moldova,
r-l Floreşti, s. Lunga

Tel. /Fax: (373 22) 234299
E-mail: aim.mail@airportmarculesti.com

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (www.gifp.md)

Contacte:
MD-2009, mun. Chișinău,
str. A. Bernardazzi 66, Etajul 4, Oficiul A

Tel: (+373 22) 293491/882732;
fax: (+373 22) 292855
E-mail: info@danlog.md

Link-uri utile:

http://mec.gov.md/sites/default/files/investing_guide_2014.pdf ghid investițional

http://www.miepo.md/